Super premium mâncare pentru animale de companie

Facut in Germania

Ingrediente de înaltă calitate

1. Prezentare generală privind protecția datelor
Generalități

Oferim în cele ce urmează o prezentare generală a ceea ce se întâmplă cu informațiile dvs. personale atunci când vizitați website-ul nostru. Informațiile personale sunt orice date prin care puteți fi identificat personal. Informațiile detaliate privind protecția datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate prezentată în cele ce urmează.
Colectarea de date pe website-ul nostru

Cine este responsabil pentru colectarea de date pe acest website?
Datele colectate pe acest website sunt prelucrate de operatorul website-ului. Datele de contact ale operatorului pot fi găsite în nota legală obligatorie a website-ului.

Cum colectăm datele dvs.?
Unele date sunt colectate atunci când ni le furnizați. Acestea pot fi, de exemplu, date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați website-ul nostru. Aceste date sunt în principal date tehnice precum browser-ul și sistemul de operare pe care le folosiți sau prin intermediul cărora ați accesat pagina. Aceste date sunt colectate automat la accesarea de către dvs. a website-ului nostru.

În ce scopuri folosim datele dvs.?
O parte din date sunt colectate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ului. Alte date pot fi folosite pentru analizarea modului în care vizitatorii utilizează site-ul.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dvs.?
Aveți întotdeauna dreptul de a solicita în mod gratuit informații privind datele dvs. stocate, originea, destinatarii acestora și scopul colectării acestora. Aveți de asemenea dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestora. Ne puteți contacta oricând folosind adresa menționată în nota legală dacă aveți întrebări suplimentare privind confidențialitatea și protecția datelor. Puteți de asemenea, desigur, depune o plângere la autoritățile de reglementare competente.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Instrumente analitice și ale terților

Atunci când vizitați website-ul nostru pot fi realizate analize statistice privind comportamentul dvs. de navigare. Aceasta se realizează în principal prin utilizarea de cookies și instrumente analitice. Analiza comportamentului dvs. de navigare este de obicei anonimă, adică nu vă vom putea identifica prin intermediul acestor date. Aveți dreptul al opoziție față de această analiză sau o puteți împiedica nefolosind anumite instrumente. Informații detaliate pot fi găsite în politica de confidențialitate prezentată în cele ce urmează.

Aveți dreptul la opoziție față de această analiză. Vă vom informa în cele ce urmează privind modul în care vă puteți exercita opțiunile în acest sens. 

2. Informații generale și informații obligatorii
Protecția datelor

Operatorii acestui website tratează cu multă seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal. Tratăm datele dvs. cu caracter personal ca fiind confidențiale și în conformitate cu reglementările statutare privind protecția datelor cu caracter personal și prezenta politică de confidențialitate.

Dacă utilizați acest website, vor fi colectate diferite părți de date cu caracter personal. Informațiile personale sunt orice date prin care puteți fi identificat personal. Prezenta politică de confidențialitate explică ce informații colectăm și pentru ce le folosim. Explică de asemenea modalitatea și scopul în care se întâmplă acest lucru.

Vă rugăm să aveți în vedere că datele transmise prin internet (respectiv prin comunicații email) pot face obiectul unor încălcări ale securității. Nu este posibilă protecția completă a datelor dvs. față de accesul terților.

Notificare privind partea responsabilă pentru acest website

Partea responsabilă pentru prelucrarea datelor pe acest website este:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Germania

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
Email: josera@josera.de

Partea responsabilă este persoana fizică sau juridică ce decide, individual sau împreună cu alte persoane, în ceea ce privește scopurile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, adrese de email etc.).

Retragerea acordului dvs. privind prelucrarea datelor dvs.

Multe operațiuni de prelucrare de date sunt posibile numai cu acordul dvs. expres. Puteți retrage acordul dvs. în orice moment cu aplicare în viitor. Un email informal care conține această solicitare este suficient. Datele prelucrate înainte de primirea de către noi a solicitării dvs. pot fi prelucrate în continuare în mod legal.
Dreptul la opoziție față de colectarea datelor în situații speciale, precum și față de marketingul direct (Articolul 21 GDPR)

Dacă datele dvs. sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Articolului 6 alineatul 1 lit. e sau f GDPR, aveți dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment, pentru motive legate de situația dvs. specială; acest lucru este de asemenea aplicabil creării de profiluri în baza acestor prevederi. Puteți găsi temeiul juridic specific pe care se bazează orice prelucrare în această declarație privind confidențialitatea. Dacă vă exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal acoperite de această opoziție, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrarea acestor date, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că este necesar ca aceste date să fie prelucrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (opoziția conform Articolului 21 alineatul 1 GDPR).

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul realizării de marketing direct, aveți dreptul la opoziție față de prelucrarea oricăror date cu caracter personal care vă privesc în scopul acestui tip de marketing, în orice moment; acest lucru este de asemenea aplicabil creării de profiluri, în măsura în care este legată de acest tip de marketing. Dacă vă exercitați dreptul la opoziție în acest sens, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi folosite în scopul realizării de marketing direct (dreptul la opoziție conform Articolului 21 alineatul 2 GDPR).
Dreptul de a depune plângeri la autoritățile de reglementare

Dacă a existat o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, persoana afectată poate depune o plângere la autoritățile de reglementare competente. Autoritatea de reglementare competentă pentru aspecte legate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal este funcționarul pentru protecția datelor din statul german în care are sediul societatea noastră. O listă a funcționarilor pentru protecția datelor și datele de contact ale acestora poate fi găsită la următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le prelucrăm în baza acordului dvs. sau în executarea unui contract să fie automat transmise către dvs. sau către un terț într-un format structurat și citit automat. Dacă necesitați transferul direct al datelor către o altă parte responsabilă, acest lucru se va efectua numai în măsura posibilă din punct de vedere tehnic.
Criptarea SSL sau TLS

Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS pentru motive de securitate și pentru protecția transmiterii conținutului confidențial, precum solicitările pe care le trimiteți către noi în calitate de operator al site-ului. Puteți recunoaște o conexiune criptată în bara de adrese a browser-ului dvs. atunci când aceasta se modifică din „http://" în „https://“ și pictograma de blocare este afișată în bara de adrese a browser-ului dvs.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care le transferați către noi nu pot fi citite de terți.
Informare, blocare, ștergere

Astfel cum este permis de lege, aveți dreptul de a primi în orice moment, gratuit, informații privind orice date cu caracter personal care sunt stocate, precum și originea, destinatarul acestora și scopul în care au fost prelucrate. Aveți de asemenea dreptul ca aceste date să fie corectate, blocate sau șterse. Ne puteți contacta oricând folosind adresa menționată în nota legală dacă aveți întrebări suplimentare privind datele cu caracter personal.
Opoziția față de emailuri de promovare

Interzicem prin prezenta în mod expres utilizarea datelor de contact publicate în contextul cerințelor notei legale a website-ului pentru transmiterea de materiale de promovare și informare care nu sunt solicitate expres. Operatorul website-ului își rezervă dreptul de a lua măsuri legale specifice în cazul în care sunt primite materiale publicitare nesolicitate, precum spam email. 

3. Ofițer pentru protecția datelor
Am numit următorii furnizori de servicii externi ca ofițeri de protecție a datelor pentru compania noastră:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Drepturile dvs. ca subiect de date

În primul rând, am dori să profităm de această ocazie pentru a vă informa despre drepturile dvs. în calitate de subiect de date. Aceste drepturi sunt standardizate în art. 15-22 GDPR UE. Aceasta include:

Dreptul la informație (art. 15 EU-DS-GVO),
Dreptul la ștergere (art. 17 EU-GDPR),
Dreptul la rectificare (art. 16 EU-GDPR),
Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR UE),
Dreptul la restricționarea procesării datelor (art. 18 EU-DS-GVO),
Dreptul de a opune prelucrării datelor (art. 21 GDPR UE).

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să contactați:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Același lucru se aplică dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor în compania noastră. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor.

4. Colectarea de date pe website-ul nostru
Cookie-uri

Unele dintre paginile noastre web utilizează cookie-uri. Cookie-urile nu dăunează computerului dvs. și nu conțin viruși. Cookie-urile ajută ca website-ul nostru să fie mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dvs. și salvate de browser-ul dvs.

Majoritatea cookie-urilor pe care le utilizăm sunt așa numitele „cookie-uri de sesiune.” Acestea sunt șterse automat după vizita dvs. Alte cookie-uri sunt păstrate în memoria dispozitivului dvs. până când le ștergeți. Aceste cookie-uri dau posibilitatea recunoașterii browser-ului dvs. la următoarea dvs. vizită pe site.

Puteți configura browser-ul dvs. pentru a vă informa privind utilizarea de cookie-uri astfel încât să puteți decide în fiecare caz dacă acceptați sau refuzați un cookie. Alternativ, browser-ul dvs. poate fi configurat pentru a accepta automat cookie-uri în anumite condiții sau pentru a le refuza întotdeauna, sau pentru a șterge automat cookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea acestui website.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau a furniza anumite funcții pe care doriți să le utilizați (precum coșul de cumpărături) sunt stocate conform prevederilor Art. 6 alineatul 1, litera f din DSGVO. Operatorul website-ului are un interes legitim pentru stocarea de cookie-uri, pentru a asigura furnizarea unui serviciu optimizat, fără erori tehnice. În cazul în care alte cookie-uri (precum cele utilizate pentru analizarea comportamentului dvs. de navigare) sunt de asemenea stocate, acestea vor fi tratate separat în prezenta politică de confidențialitate.
Fișiere jurnal ale server-ului

Furnizorul website-ului colectează și stochează automat informațiile pe care browser-ul dvs. le transmite automat către noi în „fișierele jurnal ale server-ului”. Acestea sunt:

    Tipul browser-ului și versiunea browser-ului
    Sistemul de operare utilizat
    URL sursă
    Numele de gazdă al computerului care accesează
    Ora solicitării server-ului
    Adresa IP

Aceste date nu vor fi combinate cu date provenind din alte surse.

Baza pentru această prelucrare de date este Art. 6 (1) (b) DSGVO, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau pentru măsuri preliminare unui contract.
Formular de contact

În cazul în care ne transmiteți întrebări prin formularul de contact, vom colecta datele introduse în formular, inclusiv detaliile de contact pe care le oferiți, pentru a răspunde la întrebările dvs. și orice întrebări ulterioare. Nu împărtășim aceste informații fără permisiunea dvs.

Astfel, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu acordul dvs. în conformitate cu Art. 6 (1)(a) DSGVO. Puteți retrage acordul dvs. în orice moment. Un email informal care conține această solicitare este suficient. Datele prelucrate înainte de primirea de către noi a solicitării dvs. pot fi prelucrate în continuare în mod legal.

Vom păstra datele pe care le furnizați în formularul de contact până în momentul în care solicitați ștergerea acestora, revocați acordul pentru stocarea acestora sau scopul stocării nu mai este aplicabil (de exemplu, după ducerea la îndeplinire a solicitării dvs.). Niciuna dintre prevederile statutare obligatorii, în special cele privind perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu va fi afectată de această prevedere.
Prelucrarea datelor (datele privind clientul și contractul)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru a institui sau modifica relația juridică cu noi (date master). Acest lucru este realizat în baza Art. 6 (1) (b) DSGVO, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau pentru măsuri preliminare unui contract. Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal la accesarea website-ului nostru (date de utilizare) numai în măsura necesară pentru a vă oferi accesul la serviciile noastre sau pentru a vă factura pentru acestea.

Datele privind clientul colectate vor fi șterse după completarea comenzii sau încetarea relației comerciale. Perioadele de păstrare legale nu vor fi afectate.

Vom transmite datele dvs. cu caracter personal numai în cadrul grupului de societăți ERBACHER the food family* sau către terți numai dacă acest lucru este esențial ca parte a executării unui contract, precum societățile cărora li s-a încredințat livrarea bunurilor sau instituțiile de credit care au fost desemnate pentru gestionarea plăților.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG 
5. Rețele de socializare
Plugin-uri Facebook (butoane Like și Share)

Website-ul nostru include plugin-uri pentru rețeaua de socializare Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Plugin-urile Facebook pot fi recunoscute prin logo-ul Facebook sau butonul Like de pe site-ul nostru. Pentru o privire generală asupra plugin-urilor Facebook, consultați https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Atunci când vizitați site-ul nostru, este stabilită o conexiune directă între browser-ul dvs. și serverul Facebook, prin plugin. Aceasta dă posibilitatea Facebook de a primi informații privind faptul că ați vizitat site-ul nostru pe de adresa dvs. IP. Dacă faceți click pe „butonul Like” Facebook în timp ce sunteți conectat în contul dvs. Facebook, puteți lega conținutul site-ului nostru la profilul dvs. Facebook. Acest lucru permite Facebook să asocieze vizitele pe site-ul nostru cu contul dvs. de utilizator. Vă rugăm să aveți în vedere că, în calitate de operator al acestui site, nu cunoaștem conținutul datelor transmise către Facebook sau modul în care Facebook utilizează aceste date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Facebook la https://de-de.facebook.com/policy.php.

Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze vizita dvs. pe site-ul nostru cu contul dvs. Facebook, vă rugăm să vă deconectați de pe contul dvs. de Facebook.
 Plugin Twitter

Funcțiile serviciului Twitter au fost integrate în website-ul și aplicația noastră. Aceste caracteristici sunt oferite de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Atunci când folosiți Twitter și funcția „Retweet”, website-urile pe care le vizitați sunt conectate la contul dvs. Twitter și făcute publice pentru alți utilizatori. Procedând astfel, datele vor fi de asemenea transferate către Twitter. Dorim să semnalăm faptul că, în calitate de furnizor al acestor pagini, nu cunoaștem conținutul datelor transmise sau modul în care acestea vor fi utilizate de Twitter. Pentru mai multe informații privind politica de confidențialitate a Twitter, consultați https://twitter.com/privacy.

Preferințele dvs. de confidențialitate în legătură cu Twitter pot fi modificate în setările contului dvs. la https://twitter.com/account/settings.
Plugin Google+

Paginile noastre folosesc funcțiile Google+. Acesta este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Colectarea și dezvăluirea de informații: Utilizarea butonului Google+1 vă permite să publicați informații la nivel global. Prin intermediul butonului Google+, dvs. și alți utilizatori puteți primi conținut personalizat din partea Google și a partenerilor noștri. Google stochează atât faptul că ați selectat +1 pentru un element al conținutului, cât și informații privind pagina pe care o vizualizați atunci când faceți click pe +1. +1 dvs. poate fi afișat împreună cu numele dvs. de profil și fotografia dvs. în serviciile Google, de exemplu în rezultatele de căutare sau în profilul dvs. Google, sau în alte locuri pe website-uri și anunțuri pe Internet.

Google înregistrează informații despre activitățile dvs. +1 pentru a îmbunătăți serviciile Google pentru dvs. și alții. Pentru a utiliza butonul Google +, aveți nevoie de un profil Google vizibil global, public, care trebuie să conțină cel puțin numele ales pentru profil. Acest nume este folosit de toate serviciile Google. În unele cazuri, acest nume poate fi de asemenea înlocuit cu un nume diferit pe care l-ați folosit pentru a împărtăși conținut prin intermediul contului dvs. Google. Identitatea profilului dvs. Google poate fi afișat utilizatorilor care cunosc adresa dvs. de email sau alte informații care vă pot identifica.

Utilizarea datelor colectate: În plus față de utilizările menționate mai sus, informațiile pe care le furnizați sunt folosite în conformitate cu politicile Google de protecție a datelor aplicabile. Google poate publica statistici sumare privind activitatea +1 a utilizatorilor sau le pot împărtăși cu utilizatori și parteneri, precum editori, advertiseri sau website-uri afiliate.
Plugin Pinterest

Website-ul nostru conține funcții ale rețelei sociale Pinterest, operate de Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SUA.

Atunci când vizitați o pagină ce conține plugin-ul social Pinterest, browser-ul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele Pinterest. Plugin-ul transmite aceste date jurnal către serverele Pinterest din Statele Unite. Aceste date jurnal pot include adresa dvs. IP, adresa website-ului vizitat, care includ de asemenea caracteristici Pinterest, tipul și setările browser-ului, data și ora solicitării, modul în care utilizați Pinterest și cookie-uri.

Mai multe informații privind scopul, domeniul de aplicare și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Pinterest, precum și drepturile și opțiunile dvs. privind protecția confidențialității dvs., pot fi găsite în notificările privind confidențialitatea ale Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 
6. Instrumente analitice și publicitate
Google Analytics
Acest website folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web. Acesta este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics utilizează așa numite „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării website-ului de către dvs. Informațiile generate de cookie privind utilizarea acestui website sunt în mod obișnuit transmise către un server Google în SUA și stocate acolo.

Cookie-urile Google Analytics sunt stocate în conformitate cu Art. 6 (1) (f) DSGVO. Operatorul website-ului are un interes legitim pentru analizarea comportamentului utilizatorului pentru a optimiza atât website-ul său, cât și publicitatea sa.

Anonimizarea IP
Am activat caracteristica de anonimizare IP pe acest website. Adresa dvs. IP va fi prescurtată de Google în cadrul Uniunii Europene sau alte părți ale Acordului privind Spațiul Economic European anterior transmiterii către Statele Unite. Adresa IP completă va fi transmisă numai în situații excepționale către un server Google din SUA și prescurtată acolo. Google va folosi aceste informații în numele operatorului acestui website pentru a evalua utilizarea de către dvs. a website-ului, pentru a alcătui rapoarte privind activitatea website-ului nostru și a furniza alte servicii legate de activitatea pe website și utilizarea de Internet pentru operatorul website-ului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi legată de alte date deținute de Google.

Plugin browser
Puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri prin selectarea setării adecvate în browser-ul dvs. Totuși, dorim să semnalăm că dacă procedați astfel nu vă veți putea bucura de întreaga funcționalitate a acestui website. Puteți de asemenea împiedica transmiterea către Google a datelor generate de cookie-uri privind utilizarea website-ului (inclusiv adresa IP) și prelucrarea acestor date de Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Obiecțiuni față de colectarea de date
Puteți împiedica colectarea datelor dvs. de Google Analytics făcând click pe următorul link. Un cookie de renunțare va fi transmis pentru a împiedica colectarea datelor dvs. în cursul vizitelor următoare pe acest site: Dezactivare Google Analytics.

Pentru mai multe informații privind modul în care Google Analytics gestionează datele de utilizator consultați politica de confidențialitate a Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externalizarea prelucrării datelor
Am încheiat un acord cu Google pentru externalizarea prelucrării datelor noastre și implementarea completă a cerințelor stricte ale autorităților pentru protecția datelor din Germania la folosirea Google Analytics.

Colectarea datelor demografice de Google Analytics
Acest website utilizează caracteristicile Google Analytics privind datele demografice. Aceasta permite generarea de rapoarte ce conțin situații privind vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului. Aceste date provin din publicitate bazată pe interese provenind din datele vizitatorilor Google și ai terților. Aceste date colectate nu pot fi atribuite unei anumite persoane individuale. Puteți dezactiva această caracteristică în orice moment prin ajustarea setărilor privind publicitatea în contul dvs. Google sau puteți împiedica colectarea datelor dvs. de Google Analytics astfel cum este descris în secțiunea „Refuzul privind colectarea datelor”. 
6. Remarketing Google Analytics

Website-ul nostru utilizează caracteristici Remarketing Google Analytics combinate cu capacitățile din cadrul capacităților inter-dispozitiv ale Google AdWords și DoubleClick. Acest serviciu este furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Această caracteristică face posibilă conectarea publicului țintă pentru marketingul promoțional creat cu Remarketing Google Analytics la capacitățile inter-dispozitiv ale Google AdWords și DoubleClick. Aceasta permite ca publicitatea să fie afișată în funcție de interesele dvs. personale, identificate în baza utilizării dvs. anterioare și comportamentului de navigare pe un dispozitiv (de exemplu telefonul dvs. mobil), pe alte dispozitive (cum ar fi tableta sau computerul).

Odată ce v-ați dat acordul, Google va asocia istoricul dvs. de navigare web și în aplicații cu Contul dvs. Google în acest scop. Astfel, orice dispozitiv care se conectează la Contul dvs. Google poate utiliza aceleași mesaje promoționale personalizate.

Pentru susținerea acestei funcții, Google Analytics colectează ID-urile autentificate Google ale tuturor utilizatorilor care sunt conectați temporar la datele noastre Google Analytics pentru a defini și crea public țintă pentru promovare inter-dispozitiv.

Puteți renunța definitiv la remarketing/targeting inter-dispozitiv prin oprirea publicității personalizate în Contul dvs. Google; urmați acest link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Combinarea datelor colectate în datele Contului dvs. Google se bazează exclusiv pe acordul dvs., pe care îl puteți acorda sau retrage de la Google conform Art. 6 (1) (a) DSGVO. Pentru operațiunile de colectare a datelor care nu sunt legate de Contul dvs. Google (de exemplu, pentru că nu aveți Cont Google sau ați obiectat față de conectare), colectarea datelor se bazează pe Art. 6 (1) (f) DSGVO. Operatorul website-ului are un interes legitim pentru analizarea comportamentului utilizatorului anonim pentru scopuri de promovare.

Pentru mai multe informații și pentru Politica de Confidențialitate Google accesați: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
7. Newsletter
Date privind Newsletter-ul

Dacă doriți să primiți newsletter-ul nostru, avem nevoie de o adresă de email valabilă, precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți titularul adresei de email menționate și că sunteți de acord să primiți acest newsletter. Nu vor fi colectate date suplimentare sau acestea vor fi colectate în mod voluntar. Utilizăm aceste date numai pentru a transmite informațiile solicitate și nu le transmitem terților.

Astfel, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu acordul dvs. în conformitate cu Art. 6 (1) (a) DSGVO. Puteți retrage acordul pentru stocarea datelor dvs. și a adresei dvs. de email, precum și utilizarea acestora pentru transmiterea newsletter-ului în orice moment, de exemplu utilizând link-ul „dezabonare” din newsletter. Datele prelucrate înainte de primirea de către noi a solicitării dvs. pot fi prelucrate în continuare în mod legal.

Datele furnizate la înregistrarea pentru newsletter vor fi folosite pentru distribuirea newsletter-ului până în momentul în care anulați abonarea, moment în care datele respective vor fi șterse. Datele pe care le-am stocat în alte scopuri (de exemplu adrese de email pentru zona de membri) nu vor fi afectate. 
8. Plugin-uri și instrumente
YouTube

Website-ul nostru folosește plugin-uri pentru YouTube, care este operat de Google. Operatorul acestor pagini este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

Dacă vizitați una dintre paginile noastre ce prezintă un plugin YouTube, este stabilită o conexiune la serverele YouTube. În acest caz serverul YouTube este informat privind pagina pe care ați vizitat-o.

Dacă sunteți conectat în contul dvs. YouTube, YouTube vă permite să asociați comportamentul dvs. de navigare direct cu profilul dvs. personal. Puteți împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. YouTube.

YouTube este folosit pentru a face website-ul nostru mai atractiv. Acesta constituie un interes justificat conform Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Informații suplimentare privind gestionarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în declarația privind protecția datelor a YouTube la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Fonturi Web Google

Pentru reprezentarea uniformă a fonturilor, această pagină utilizează fonturi web furnizate de Google. Atunci când deschideți o pagină, browser-ul dvs. încarcă fonturile web necesare în cache-ul browser-ului dvs. pentru a afișa textele și fonturile corect.

Atunci când accesați o pagină a website-ului nostru care conține un plugin social, browser-ul realizează o conexiune directă cu serverele Google. Astfel, Google este informat privind faptul că pagina noastră web a fost accesată prin adresa dvs. IP. Utilizarea fonturilor Web Google este realizată în scopul unei prezentări uniforme și atractive a website-ului nostru. Acesta constituie un interes justificat conform Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Dacă browser-ul dvs. nu suportă fonturi web, un font standard este folosit de computerul dvs.

Informații suplimentare privind gestionarea datelor utilizatorilor pot fi găsite la https://developers.google.com/fonts/faq și în politica de confidențialitate a Google la https://www.google.com/policies/privacy/.
9. Furnizori de servicii de plată